מחשבון המרת מידות אורך (המרת מרחקים)

מחשבון המרת מרחק לחישוב מרחקים קצרים וארוכים בקלות.

1. בחר את סוג יחידת האורך מתוך הרשימה

2. הכנס ערך מספרי ולחץ "חשב"

פרסומת

אני רוצה להמיר מ

ליחידת אורך

הזן ערך

תוצאה:
1


נוסחה: