מחשבון המרת טמפרטורה

מחשבון שימושי מאוד. ממיר באופן מיידי בין היחידות העיקריות טמפרטורת פרנהייט, צלזיוס, וקלווין.

פרסומת
פרנהייט: F
צלזיוס: C°
קלווין: K


מחשבון המרת טמפרטורה

שיטות המדידה הנפוצות של טמפרטורה הן: צלזיוס, פרנהייט וקלווין. במקומות שונים בעולם, מוצגת הטמפרטורה בסימולים שונים, בדרך כלל בצלזיוס אך בארה"ב למשל, שיטת המדידה הנפוצה היא פרנהייט. מרבית האתרים, בעיקר אתרי תחזית מאפשרים להמיר אוטומטית את הטמפרטורה על ידי שינוי הגדרה דרך האתר, אך במידה וצריך להמיר טמפרטורה לצרכים אחרים, צריך לחשב לבד או להשתמש במחשבון טמפרטורה, כמו זה שאנו מציעים לכם כאן באתר.

המרת טמפרטורה פרנהייט לצלזיוס

אם אתם רוצים לחשב בעצמכם את הטמפרטורה מפרנהייט לצלזיוס, באמצעות מחשבון או בראש, הנוסחה היא יחסית פשוטה. הנה לפניכם:

המרת צלזיוס לפרנהייט

T(°F) = (T(°C) - 32) × 5/9

המרת פרנהייט לצלזיוס

T(°C) = (T(°F) - 32) / (9/5)
או
T(°C) = (T(°F) - 32) / 1.8

המרת פרנהייט לקלווין

T(K) = (T(°F) + 459.67)× 5/9

המרת צלזיוס לקלווין

T(K) = T(°C) + 273.15

טבלת המרה מפרנהייט לצלזיוס

פרנהייט Fahrenheit (°F) צלזיוס Celsius (°C) תיאור
-459.67 °F -273.15 °C האפס המוחלט
-50 °F -45.56 °C  
-40 °F -40.00 °C  
-30 °F -34.44 °C  
-20 °F -28.89 °C  
-10 °F -23.33 °C  
0 °F -17.78 °C  
10 °F -12.22 °C  
20 °F -6.67 °C  
30 °F -1.11 °C  
32 °F 0 °C נקודת הקיפאון/המסה של מים
40 °F 4.44 °C  
50 °F 10.00 °C  
60 °F 15.56 °C  
70 °F 21.11 °C טמפרטורה ממוצעת בחדר
80 °F 26.67 °C  
90 °F 32.22 °C  
98.6 °F 37 °C טמפרטורה ממוצעת לחום גוף
100 °F 37.78 °C  
110 °F 43.33 °C  
120 °F 48.89 °C  
130 °F 54.44 °C  
140 °F 60.00 °C  
150 °F 65.56 °C  
160 °F 71.11 °C  
170 °F 76.67 °C  
180 °F 82.22 °C  
190 °F 87.78 °C  
200 °F 93.33 °C  
212 °F 100 °C נקודת הרתיחה של המים
300 °F 148.89 °C  
400 °F 204.44 °C  
500 °F 260.00 °C  
600 °F 315.56 °C  
700 °F 371.11 °C  
800 °F 426.67 °C  
900 °F 482.22 °C  
1000 °F 537.78 °C