מחשבון פשוט

מחשבון שימושי ופשוט, לביצוע וחישוב פעולות חיבור,חיסור,כפל וחילוק.

* ניתן להשתמש במקשי המקלדת על מנת לחשב במחשבון.